Hae Kuntosaliketjumme Asiakaskoordinaattoriksi.

 

Hyvä Kunto Kuntokeskukset yhdessä Ole.fit-keskusten kanssa ovat aloittaneet mittavan rekryn, jonka tarkoituksena on palkata keskuksiimme erittäin tärkeässä roolissa olevia asiakaskoordinaattoreita.

Rekry toteutetaan mittavasti huhtikuun aikana ja toukokuussa aloitamme valittujen henkilöiden kouluttamisen sisäisissä sekä ulkoisissa kanavissa Suomen huippukouluttajien avustamana. Itse työ aloitetaan kesäkuun alussa koronaepidemian ollessa taantumaan päin, joten nyt on juuri oikea aika ottaa askel kohti uutta tulevaisuutta liikunnallisessa ja motivoivassa työympäristössä.

Kuntokeskuksemme vahvasti uskoo, että vallitsevan tilanteen jälkeen liikunta- ja hyvinvointipalveluille tulee olemaan suurempi kysyntä kuin koskaan, ja siksi tarvitsemme oikeat henkilöt ottamaan asiakkaat vastaan ja auttamaan heitä omissa tavoitteissaan.

Millainen on Asiakaskoordinaattorin työ?

Asiakaskoordinaattori on vastuussa kuntokeskuksen uusista asiakkaista ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. seuraavat toimet.
-Asiakaskontaktien hankinta eri kanavista kuten edustuspisteiltä, sosiaalisesta mediasta (Facebook ja Instagram) sekä olemassa olevien asiakkaidemme kautta.
-Asiakaskontaktien päivittäinen kontaktointi puhelimitse, sähköpostilla sekä muilla sähköisillä viestintävälineillä
-Asiakastapaamiset, joissa asiakkaalle toteutetaan henkilökohtainen kuntokonsultaatio ennakkoon suunnittelemamme kartoituskaavakkeen perusteella. Konsultaation perusteella kannustaminen kohti omaa tavoitetta ja terveellisempää elämää.
-Asiakkaiden ohjaaminen oikean Personal Trainerin tapaamiselle sekä kulkukortin luonti.

 

Millainen henkilö sopii parhaiten Asiakaskoordinaattoriksi?

Tässä tehtävässä työskentelevät henkilöt ovat monesti erittäin sosiaalisia ja omaavatkin luontaiset tavat keskustella uusien ihmisten kanssa. Asiakaskoordinaattori on se motivoiva henkilö, joka päättäväisesti haluaa auttaa asiakkaan ottamaan sen ensimmäisen ja vaikeimman aloittamisen askeleen kohti elämänsä kuntoa. Asiakaskoordinaattori on myös ahkera ja yrittäjäluontoinen, joka omalla eteenpäin pyrkivällä asenteella haluaa erottua joukosta tuloksen ja asenteensa valossa. Jos sinä olet se ystäväpiirisi motivaattori, joka ei hyväksy tekosyitä kun kyseessä on uuden asian saavuttaminen, niin silloin saatat hyvinkin olla etsimämme henkilö.

Millainen palkkaus asiakaskoordinaattorilla on?
Keskuksemme tarjoaa motivoivan ja tulokseen kannustavan palkkausmallin, jossa onnistumisesta palkitaan hyvin!
Tarjoamme aktiivimallin mukaisen pohjapalkan sekä myyntiprovision jokaisesta uudesta asiakkaasta.
Mikäli olet ahkera ja tuloshakuinen, voit hyvinkin päästä jopa 3000€ kuukausiansioon.

Tarvitsenko aikaisempaa kokemusta tai koulutusta?
Et tarvitse, sillä tämän kevään hakuprosessissa on panostettu koulutukseen.
Asiakaskoordinaattori on meille tärkeä, ja siksi olemme valmiit kouluttamaan sinusta huipputekijän tiimiimme. Tässä rekryssä asenne ja palo menestyä ratkaisee.

Työ on kokoaikainen, 40h/viikko, ja työsuhde on vakituinen, joten pääsääntöisesti etsimme pitkäaikaisia tekijöitä tiimiimme.Myös osa-aikainen työsuhde on mahdollinen, joten älä epäröi hakea, vaikka et heti voisikaan panostaa täysipäiväisesti.

Tunnistatko itsesi tästä hakemuksesta? Oletko valmis ottamaan haasteen vastaan ja työllistymään asiakkaidemme tavoitteiden parissa?Jos vastasit kyllä, niin nyt on aika toimia ja hakea mukaan!

Avoimet työpaikat seuraavissa kuntokeskuksissa.

Fit Tervakoski
Riihimäen Hyvä Kunto
Fit Kunto Villatehdas
Fit Park Sveitsi
Fit Hyrylä
Fit Ärrävaara
Fit Malminkartano
 

Haku on avoinna 30.4.2020 saakka, mutta toimi nopeasti, sillä palkkauksen teemme heti oikeiden henkilöiden löydyttyä.

Voit täyttää hakemuksen tämän linkin takaa lomakkeesta tai laittaa sen seuoraan rekrytoinnista vastaavalle henkilölle

https://www.hyvakunto.com/asiakaskoordinaattorin-rekry/

Rekrytoinnista vastaa
Janne Virtanen
0503759059
janne.virtanen@hyvakunto.com

 

Tässä vielä video missä asiakaskoordinaattorimme Sina lyhyesti kertoo 5 vuotta kestäneestä työurasta.
https://youtu.be/0FR6jYsExxU

 

 

 

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.